سرمایه گذاری با زنجیره سازی در حوزه کشاورزی

سرمایه گذاری با زنجیره سازی در حوزه کشاورزی

مجموعه خبری 20:45   سه شنبه 98/5/22

مجموعه خبری 20:45 سه شنبه 98/5/22

سرمایه گذاری با زنجیره سازی در حوزه کشاورزی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

سرمایه گذاری با زنجیره سازی در حوزه کشاورزی

سرمایه گذاری زیادی با زنجیره سازی در حوزه کشاورزی کشور باید انجام دهیم.
مجموعه خبری 20:45   دوشنبه 98/5/21 مازندران

مجموعه خبری 20:45 دوشنبه 98/5/21 مازندران

افزایش دمای هوا از چهارشنبه در مازندران
مازندران

افزایش دمای هوا از چهارشنبه در مازندران

از روز چهارشنبه به تدریج از ناپایداری جوی در استان کاسته می شود.
۲۱ مرداد روزملی دریای خزر
مازندران

۲۱ مرداد روزملی دریای خزر

۲۱ مرداد روز ملی دریای خزر، گرامیداشت گنجینه ارزشمند محیط زیست ایران است.
مجموعه خبری 20:45   یکشنبه 98/5/20 مازندران

مجموعه خبری 20:45 یکشنبه 98/5/20 مازندران

راه اندازی نخستین استودیو تلویزیونی سپاه کربلای مازندران

راه اندازی نخستین استودیو تلویزیونی سپاه کربلای مازندران

نخستین استودیو تلویزیونی سپاه کربلای مازندران امروز با حضور سخنگوی سپاه کل پاسداران انقلاب اسلامی کشور راه اندازی شد.
مجموعه خبری 20:45   شنبه 98/5/19 مازندران

مجموعه خبری 20:45 شنبه 98/5/19 مازندران

مجموعه خبری 20:45   جمعه 98/5/18 مازندران

مجموعه خبری 20:45 جمعه 98/5/18 مازندران